Individuali įmonė"Medturas" ir  kultūros projektų "Baltų   takais"  projektai:

 -----------------------------------------------------------

     P R O J E K T A S      -       kviečiame  bendradarbiauti  -
 
       Individuali įmonė "MEDTURAS"  ir  kultūros projektų VŠį  "BALTŲ TAKAIS"  2017 m. pradėjo vykdyti tęstinį projektą   -
 
       "XIX a. LIETUVIŲ PĖDSAKAI  RUSIJOJE, UKRAINOJE, VIDURINĖJE AZIJOJE  IR
                            KAUKAZO  ŠALYSE'

 

PROJEKTO TIKSLAI:
         Atgaivinti gerokai primirštas Lietuvos asmenybes, kurių veikla davė pradžią lietuvių tautos atgimimui XIX amž.   - iki  1918 m. Šios asmenybės įnešė ryškų indėlį į mokslą ir kultūrą tų šalių, kuriose gyveno.
          Manome, kad tai tikslinga žinoti mūsų jaunimui ir kitiems Lietuvos piliečiams.
          Šiais iškiliais pavyzdžiais sieksime paskatinti visuomenę domėtis Lietuvos praeitimi ir  dirbti jos  labui.

 

PROJEKTO UŽDAVINIAI:

 

         Rengti edukacines-pažintines keliones į tas šalis, kur gyveno, dirbo ir kūrė žymieji mūsų mokslininkai, menininkai, visuomenės veikėjai ir kt. Kelionių metu susipažinsime ir su kitų šalių kultūra, pamatysime įdomiausias jų vietoves, kultūros paminklus  ir kt.
 
           Kelionių metu  taip pat  numatome rengti susitikimus su vietiniais istorikais, kraštotyrininkais, kultūros tyrinėtojais, fotografuoti ar kitaip fiksuoti aplankytas vietoves, skelbti straipsnius spaudoje. Rengti rernginius, kuriuose būtų pristatoma kelionių metu surinkta  informacija apie lankytas vietoves  ir asmenybes.

 

           Projekto vykdymą pradedame nuo pažinties su SANKT-PETERBURGO miestu, jo istorija, kultūra ir  jame gyvavusiais  lietuvybės židiniais, kurie aktyviai veikė Lietuvos labui.

 

           UKRAINA - tai neatsiejama istorija nuo LDK laikų: LDK pilys, rūmai, dvarai, lankysime Kijevą, Odesą, Vakarų Ukrainos įdomiausias vietoves.

 

           BALTARUSIJA - Adomo Mickevičiaus, Ignoto Domeikos ir kt. garsių filomatų-filaretų gimtinės, jų memorialiniai muziejai. Tame tarpe mes siūlysime apsilankyti Napoleono Ordos (1807 - 1883) ir jo giminės dvare, tik prieš metus laiko prikeltame iš griuvėsių. Dabar šiame  dvare atvėrė duris N.Ordos vardo muziejus, lankysime ir su jo asmenybe susijusias kitas  vietoves. Šio dailininko, kompozitoriaus, poeto paliktas kultūros paveldas yra neįkainojamas Lietuvai.

 

             GRUZIJA  - čia gyveno ir dirbo garsus XIX amž. geodezijos, topografijos specialistas, mokslininkas, generolas Juozapas Chodzka, inžinieriai Petras Vileišis, Antanas Vilkutaitis ir kt., lankėsi čia ir Konstantinas Čiurlionis.

 

 
             AZERBAIDŽANAS - Vinco Mickevičiaus Krėvės  - diplomato, rašytojo, pedagogo veikla Baku mieste iki šiol yra nepamiršta  šioje šalyje.

 

             UZBEKISTANAS  - Buchara, Taškentas, Chiva,  - čia  dirbo, kunigavo, steigė bažnyčias Peterburgo Dvasinės Akademijos profesorius teologas, misinionierius  Justinas Bonaventūra Pranaitis ir kiti garsėję šioje šalyje mūsų tautiečiai.

 

                               x                          x                         x

 

              Projekto organizatoriai siūlo vienos dienos istorines-pažintines keliones po Lietuvos vietoves, taipogi susijusiomis su garsiomis mūsų asmenybėmis.

 

           1. Artėjant Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui, pakeliausime po žymiųjų asmenybių tėviškes ir  kt. su jais susijusias vietoves.
 
                    -  Jono Basanavičiaus tėviškėje...
                    -  Vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signatarų takais.
                    -  Prezidento Antano Smetonos tėviškėje.
                    -  Vydūno keliais Mažojoje Lietuvoje ir Karaliaučiaus srityje.
                    -  Zanavykų patriotų takais...

 

 
            2.  Kitų įdomių asmenybių keliai.

 

                     -  Garsių Lietuvos poetų, menininkų tėviškės Kupiškio mieste ir rajone.

 

                     -  Piotro Stolypino gyvenimo ir veiklos  pėdsakai Lietuvoje.

 

                     -  Grafų Zubovų ir kunigaikščių Vasilčikovų kultūrinis palikimas Lietuvoje.

 

             Dėl  pasirinktos temos, laiko  ir kitos  bendradarbiavimo formos, prašome kreiptis:

 

                  tel. 8-606-41-451   arba el. paštu   projektai.baltutakais@gmail.com
                  tel. 8-688-97-604   arba el. paštu   sokostella@gmail.com

 

 
Projekto  organizatoriai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 2017 m. liepos  22 d.  KVIEČIAME Į  PILIGRIMINĘ  KELIONE  
                                   PO  SENUOSIUS  LIETUVOS  VIENUOLYNUS

 VILNIUS  -

 SENIEJI TRAKAI  - lankome pirmąjį Benediktinų  vienuolyną Lietuvoje. Apaštalinės seserys                                                                                                                           joanitės.

KAUNAS  -       Pažaislio kamaldulių vienuolynas (seserys kazimirietės).

                    Šv. Jurgio bažnyčia  ir  pranciškonų  vienuolynas

 TYTUVĖNAI  -  Bernardinų vienuolynas  ir bažnyčia

 PALENDRIAI -  Bernardinų vienuolynas.

 ŠIAULIAI        -  Kryžių kalno  bernardinų vienuolynas. Kryžių kalnas.

 VILNIUS

 

 IŠVYKSTAME  -    8.00   val.  iš Lukiškių aikštės (autobusų  stovėjimo vieta)

 GRĮŽTAME   -  apie 21 - 22 val.

 

 KELIONĖS  KAINA    - 28 eurai     Jeigu grupėje  35 - 40 žmonių.

                                                 Jeigu grupė susirinks iki 20 žmonių, bus galima  važiuoti

                                                   19 vietų mikroautobusu, tačiau kaina keisis. 

 Kontaktiniai telefonai  informacijai  ir  išankstinei registracijai  -

 8-688-97604     Anastazija,     el.paštas -   sokostella@gmail.com

 8-606-41451     Milda            el.paštas  -  projektai.baltutakais@gmail.com

 ______________________________________________________________________________________

 2017 m. rugpjūčio 26 d.  KVIEČIAME Į KELIONĘ
 "Piotro Arkadjevičiaus Stolypino takais..."
 
 Vilnius - Kaunas - Kėdainiai - Šeteniai - Šventybrastis - Dotnuva - Kalnaberžė -  Vilnius.
 
IŠVYKSTAME  -    8.00   val.  iš Lukiškių aikštės (autobusų  stovėjimo vieta)

 GRĮŽTAME   -  apie 21 - 22 val.

 

KELIONĖS  KAINA    - 27 eurai.       Jeigu grupėje  35 - 40 žmon

                                               Jeigu grupė susirinks iki 20 žmonių, bus galima  važiuoti                                                  19 vietų mikroautobusu, tačiau kaina keisis.

 

 ____________________________________________________________________________________

 2017 m. liepos  22 d.  KVIEČIAME Į   KELIONE  Panemunės pilys ir kunigaiščių  Vasilčikovų paveldas
                                  
Vilnius - Kaunas - Raudondvaris - Vilkija - Veliuona - Raudonė - Skirsnemunė - JURBARKAS - Vilnius.

 IŠVYKSTAME  -    8.00   val.  iš Lukiškių aikštės (autobusų  stovėjimo vieta)

 GRĮŽTAME   -  apie 21 - 22 val.

 

KELIONĖS  KAINA    - 28 eurai.       Jeigu grupėje  35 - 40 žmon

                                               Jeigu grupė susirinks iki 20 žmonių, bus galima  važiuoti                                                  19 vietų mikroautobusu, tačiau kaina keisis.

  Kontaktiniai telefonai  informacijai  ir  išankstinei registracijai  -

 

  8-688-97604     Anastazija,     el.paštas -   sokostella@gmail.com

 8-606-41451     Milda            el.paštas  -  projektai.baltutakais@gmail.com

 

 2017 m. liepos  29d.  KVIEČIAME Į   KELIONE  Grafų Zubovų  kultūrinis  paveldas Lietuvoje    
                        

 Grafų Zubovų  kultūrinis  paveldas Lietuvoje  -  Vilnius - Panevėžys  - Pasvalys - Bauskė - (Latvija) - Rundalė (Latvija) - Šiauliai - artimiausiu keliu į Vilnių

 

 IŠVYKSTAME  -    8.00   val.  iš Lukiškių aikštės (autobusų  stovėjimo vieta)

 GRĮŽTAME   -  apie 21 - 22 val.

 

KELIONĖS  KAINA    - 32eurai.       Jeigu grupėje  35 - 40 žmon

                                               Jeigu grupė susirinks iki 20 žmonių, bus galima  važiuoti                                                  19 vietų mikroautobusu, tačiau kaina keisis.

  Kontaktiniai telefonai  informacijai  ir  išankstinei registracijai  -

 

  8-688-97604     Anastazija,     el.paštas -   sokostella@gmail.com

 8-606-41451     Milda            el.paštas  -  projektai.baltutakais@gmail.com